Home NEWS ทรูมูฟ เอช ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร และกาฬสินธุ์ ส่งทีมดูแลเครือข่าย เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมงให้ลูกค้าสื่อสารได้ต่อเนื่องทุกพื้นที่

ทรูมูฟ เอช ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ใช้บริการที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วม พร้อมมอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในจังหวัดสกลนครที่ได้รับความเสียหายเต็มพื้นที่ และพื้นที่ประกาศภัยพิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในเบื้องต้น (ซึ่งหากพบว่ามีพื้นที่ใดได้รับความเสียหายมาก จะพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง) โดย

– ขยายเวลาชำระค่าบริการแก่ลูกค้าแบบรายเดือนถึง 14 สิงหาคม 2560 และ

– เพิ่มวันใช้งานให้ลูกค้าเติมเงิน 30 วัน และ

– ให้ลูกค้าทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินโทรฟรีในเครือข่ายทรูมูฟเอช นาน 30 วัน โดยลูกค้าจะได้รับ sms แจ้งยืนยันก่อน

สำหรับการใช้งานบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช ขณะนี้ลูกค้ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งในจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์ ซึ่งทีมงานได้เตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ โดยจัดทีมวิศวกรเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบบริเวณที่ได้รับผลกระทบตลอด 24 ชั่วโมง

อีกทั้งยังจัดเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าและน้ำมัน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ไว้ ณ สถานีฐานกรณีเกิดไฟฟ้าดับ หรือหากเกิดเหตุจำเป็นที่เกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากไฟฟ้าดับหรือเสาไฟฟ้าล้ม ก็จะใช้สัญญาณจาก site ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรถสถานีเครือข่ายเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ตลอดจนเตรียมสถานีเครือข่ายสำรองเพื่อเตรียมพร้อมสลับเส้นทางการเชื่อมโยง (reroute) ทันทีที่มีสถานีเครือข่ายเกิดเหตุฉุกเฉิน

แสดงความเห็น

comments

แสดงความเห็น