Xiaomi Redmi 3S+

0 880

Xiaomi เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของพวกเขาที่ประเทศอินเดียในนามว่า "Xiaomi Redmi 3S+" โดยตัวเครื่องมาพร้อม RAM ขนาด 2GB เท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น Redmi 3S Prime ที่มี RAM ขนาด 3GB แต่สเปคอื่นๆ จะมีเหมือนๆ กัน คือ มีหน้าจอแบบ HD...