vivofit jr

0 14858

เพราะวินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคน GARMIN vivofit jr สายรัดข้อมือที่ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะจากแบรนด์ GARMIN (การ์มิน) เป็นอีกหนึ่งแก็ดเจ็ตที่จะช่วยสร้างเสริม ‘วินัย’ ให้กับเด็ก ผ่านการกำหนดภารกิจต่างๆ ที่ผู้ปกครองมอบหมายให้เด็กรับผิดชอบ ผู้ปกครองสามารถให้เหรียญรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อนำไปแลกรางวัลที่ตั้งไว้ได้ นอกจากนี้  ยังติดตามกิจกรรมในแต่ละวันผ่านการเคลื่อนไหวของเด็ก โดยจับเวลาการเคลื่อนไหว วัดจำนวนก้าวเดิน และการนอนหลับ พร้อมเชื่อมต่ออัตโนมัติ โดย Sync ข้อมูลเข้า Smartphone