telenor youth forum

0 1464

“เทเลนอร์ ยูธ ฟอรัม” (Telenor Youth Forum) แพลทฟอร์มเครือข่ายผู้นำเยาวชนระดับสากลเพื่อเปลี่ยนโลกอย่างสร้างสรรค์ คัดเลือก 2 เยาวชนไทยไปนอร์เวย์ ร่วมระดมความคิด-หาทางออกประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “
0 1536

เทเลนอร์กรุ๊ปเผยผลสำรวจ เยาวชนทั่วเอเชียชี้การว่างงานของเป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่การความขัดแย้งในสังคม พร้อมเผยการให้การศึกษาอย่าวทั่วถึงและเทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและพัฒนาสังคมแห่งอนาคต ผลสำรวจนี้ จัดทำเนื่องในวันเยาวชนสากล ซึ่งกำหนดขึ้นทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงบทบาทของเยาวชนในการป้องกันความขัดแย้ง ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและสันติภาพที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาและส่งเสริมภารกิจต่างๆ ที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น จากผลการสำรวจ จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7,000 คน อายุระหว่าง 15-30 ปี...