super slow-motion

0 8147

มีข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Samsung Galaxy Note8 สมาร์ทโฟนเรือธงในตระกูล Galaxy Note Series ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ล่าสุด Samsung ได้เริ่มปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ Galaxy Note8 โดยเพิ่มฟีเจอร์ AR Emoji และความสามารถในการถ่ายวิดีโอ Super Slow-Motion เหมือนที่มีใน Galaxy S9 และ...