mpay my code

0 1872

เทรนด์การใช้ Mobile Payment กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้เกี่ยวข้องใน Ecosystem ต่างออกมาหนุนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้คนไทยคุ้นเคยและทดลองใช้ เริ่มตั้งแต่ ภาครัฐ ค่ายมือถือ ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า เชื่อมั่นเมื่อสังคมไร้เงินสดเกิดได้จริง เศรษฐกิจไทยจะโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุด mPAY บริการ Digital Payment จากเอไอเอส ผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ เครือเซ็นทรัล เปิดตัวบริการ mPAY My Code