maktar

0 4351

  Maktar ผู้ให้บริการระดับโลกด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ IOS ได้เปิดตัวนวัตกรรมอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด ‘Qubii’ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการรับรองจาก Apple ในการทำหน้าที่สำรองข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งาน iPhone หรือ iPad ในขณะเสียบชาร์จอย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้เนื่องในโอกาสการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์อัจฉริยะนี้ได้เพียงในราคา 1,275 บาทเท่านั้น!! Qubii เป็นอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย...