line game platfrom

0 1185

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักพัฒนาเกมไปอีกขั้น LINE เปิดตัว LINE GAME Platform แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาเกมโดยเฉพาะแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิตเกมไปจนถึงขั้นตอนการให้บริการเกมและการจัดการเกม LINE GAME Platform พร้อมเป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอเครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ ส่งเสริมให้ขั้นตอนการพัฒนาเกมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเป้าหมายที่ LINE ได้วางไว้ ในการขยายศักยภาพของเกมในเครือในระดับสากล ด้วยการเน้นให้ความช่วยเหลือนักพัฒนาเกมทั้งในญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย และอเมริกา โดย LINE...