Kaspersky

0 922

เมื่อความสัมพันธ์กำลังเบ่งบานหวานชื่น ชีวิตดิจิทัลส่วนบุคคลก็เริ่งรางเลือนและขอบเขตชีวิตส่วนตัวก็ถูกรุกล้ำ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวไม่ปลอดภัย จากรายงานล่าสุดของแคสเปอร์สกี้ แลป และบริษัทโทลูน่า พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ระบุว่าความสัมพันธ์นั้นสำคัญกว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัว แต่ก็มีบางส่วนระบุว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นก็ทำให้ก้าวก่ายเกินขอบเขตและทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง วิถีชีวิตประจำวันของเรามักผูกอยู่กับธุรกรรมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัล ลักษณะความเป็นส่วนตัวและความซื่อสัตย์ก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกำลังคบหาดูใจใครสักคน จากรายงานวิจัยพบว่า ผู้ใช้จำนวน 8 ใน 10 (80%) เชื่อว่าคู่รักควรมีพื้นที่ว่างส่วนตัว ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และ 70% ระบุว่าเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากกว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัว คู่รักกว่าครึ่งบอกรหัส PIN และพาสเวิร์ดให้อีกฝ่ายรู้...
0 1865

จากการที่เราหันมาพึ่งพาบัญชีออนไลน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันกันมากขึ้น แคสเปอร์สกี้ แลป พบว่าผู้คนต่างต้องเลือกวิธีการจัดการกับพาสเวิร์ดรหัสผ่านของตนเองเพื่อความปลอดภัย  บางคนเลือกวิธีการใช้พาสเวิร์ดต่างกันไปในแต่ละบัญชี แต่ก็เสี่ยงลืมพาสเวิร์ดและกว่าจะนึกออกก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว ขณะที่บางคนก็เลือกใช้พาสเวิร์ดเป็นคำที่มีความหมายต่อจิตใจความทรงจำ หวังลดความยุ่งยากในการจำ ซึ่งเข้าทางโจรไซเบอร์เลยทีเดียว รายงานล่าสุดเรื่อง 100 พาสเวิร์ดยอดแย่ประจำปี 2017 ระบุว่า พาสเวิร์ดที่ยังใช้กันทั่วไปห้าอันดับแรก ก็คือ 1232456 password 12345678 qwerty และ 12345 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลักษณะพฤติกรรมดิจิทัลของผู้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ใช้ยังคงใช้วิธีการนับตัวเลขและบางคนก็ใช้วิธีกลับตัวเลขแทน ตามรายงานการวิจัยของแคสเปอร์สกี้...