glacier white

0 599

โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ ฮ่องกง สาขาสิงคโปร์ เปิดตัวเครื่องคอนโซล PlayStation 4 ใหม่และบางกว่าเดิม(PS4) (CUH-2000 series) ในสีใหม่ “Glacier White” ซึ่งจะวางจำหน่ายในเอเชีย ญี่ปุ่น และยุโรป เครื่อง PS4 สีใหม่ “Glacier White” จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยวันที่ 19 มกราคม...