flood

0 476

นางวิไล  เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เอไอเอสมีความห่วงใยลูกค้าเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้มีการวางแผน และมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้ตามปกติ โดยได้ยกเว้นการติดตามหนี้และยกเว้นการระงับสัญญาณชั่วคราวสำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่ไม่สะดวกไปชำระค่าใช้บริการตามกำหนดในเบื้องต้นตั้งแต่วันนี้ - 11 ม.ค. 2560 นอกจากนี้ ในภาพรวมของเครือข่ายไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ เพราะในส่วนของชุมสายและสถานีฐาน...
0 683

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ออกมาตรการช่วยเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งรายเดือนและเติมเงินที่ประสบอุทกภัย 8 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ปัตตานี,
0 321

นางวิไล  เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เอไอเอสได้มีการวางแผน และมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยในส่วนของสถานีชุมสายและสถานีฐาน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม เราได้ยกระดับความสูงของอุปกรณ์
0 490

นางวิไล  เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดน่าน, พะเยา และเชียงราย เอไอเอส ได้มีการวางแผนและมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยในส่วนของสถานีชุมสายและสถานีฐาน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม เราได้ยกระดับความสูงของอุปกรณ์ตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง น้ำมัน และการส่งกำลังซ่อมบำรุง ในกรณีที่มีการตัดไฟจากการไฟฟ้า...