dtac center

0 4322

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เตรียมความพร้อมให้พนักงานประจำศูนย์บริการดีแทค ทุกสาขาทั่วประเทศ หยุดทำการในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป...
0 542

ดีแทคสร้างปรากฏการณ์ Flip It ต่อเนื่อง พลิกโฉมศูนย์บริการดีแทค ดีแทค ดีอินฟินิท (dInfinite) และดีแทคเซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ ชูบริการแบบสมาร์ทเซอร์วิส ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดิจิทัล สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลูกค้าจะได้สัมผัส ชุดยูนิฟอร์มใหม่ในสไตล์สปอร์ตตี้และสมาร์ทแคชชัวร์ และรับรู้ถึงความทันสมัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อยู่รอบด้าน ด้วยบริการรูปแบบใหม่ ผ่าน...