CP

0 1967

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกต้นดาวเรืองให้เหลืองอร่ามบานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานเครือทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก พร้อมเชิญชวนพสกนิกรไทยร่วมถวายความอาลัยทางเว็บไซต์ www.iwilldoforking.com แล้วแชร์ผ่านเฟซบุ๊ค ซึ่งทุกการแชร์...
0 312

กลุ่มทรู พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรไทย สนับสนุนนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เปิดช่องทางจัดจำหน่ายข้าวไทยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับซื้อจากชาวนาโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซื้อได้ในราคาต้นทุน ณ ทรูช้อป และทรูคอฟฟี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยความพร้อมของกลุ่มทรู ที่มีช่องทางเข้าถึงประชาชน กระจายอยู่ตามพื้นที่หลักของประเทศ กลุ่มทรู จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำข้าวที่เครือเจริญโภคภัณฑ์รับซื้อจากชาวนา มาจัดจำหน่ายที่ทรูช้อป และ...