850MHz

0 4348

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองลูกค้าดีแทคให้เข้าสู่มาตรการเยียวยาโดยสามารถใช้งานคลื่น 850 MHz ต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือประกาศมาตรการเยียวยา ซึ่งคำสั่งศาลส่งผลให้ลูกค้าดีแทคยังใช้งานต่อเนื่องได้ทั่วประเทศ อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “คำสั่งศาลเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทาน ดีแทคจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ยังเป็นซิมเดิมในระบบสัมปทานกับ CATโอนย้ายระบบต่อไป” ที่ผ่านมา...
0 1798

ดีแทคแจงผิดหวังต่อกรณี คณะกรรมการ กสทช. ยังไม่ได้ตัดสินใจต่อการที่ดีแทค และ  CAT ร่วมยื่นแผนคุ้มครองลูกค้าใช้งานมือถือคลื่น 850 MHz และ 1800 MHz หลังหมดสัมปทาน ตั้งแต่เมื่อ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยขณะนี้เหลือระยะเวลาประมาณ 10 วันจะหมดสัมปทานระหว่างดีแทคและ CAT หลังจากที่ดำเนินการให้บริการมาตลอด 28 ปี  ดีแทคคาดว่าจะมีลูกค้าเป็นจำนวนมากต้องกระทบการใช้งาน 3G บนคลื่น 850 MHz หากต้องยุติการให้บริการทันทีในวันที่ 15