500 Million Limited Edition

0 1463

โซนี่ ประกาศความสำเร็จของธุรกิจด้วยการประกาศวางจำหน่ายเครื่องเล่นเกม PlayStation®4 Pro (PS4™Pro) ออกแบบพิเศษในชื่อรุ่น “PlayStation®4 Pro 500 Million Limited Edition” (HDD 2TB) วางจำหน่ายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ในราคา 18,490 บาท