Home NEWS เอไอเอส รวมพลังอุ่นใจอาสา ทำความดี ปลูกป่า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เอไอเอส น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำพนักงานอุ่นใจอาสา ทำความดี ปลูกป่า ถวายพระราชกุศล ในโครงการ เอไอเอส รวมดวงใจ ถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9”

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการฟื้นฟูสภาพป่า รวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (บางปู).สมุทรปราการ

AIS

แสดงความเห็น

comments

แสดงความเห็น