Home NEWS “เอไอเอส” ชำระเงินงวดที่ 2 คลื่นความถี่ 900 MHz

เอไอเอส” ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 2 หวังเป็นส่วนหนึ่งให้ภาครัฐนำเงินไปสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

AIS

วันนี้ (16 ก.ค. 61นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (คนที่ จากซ้าย )ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น)ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz (895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz) ในมูลค่า 75,654 ล้านบาท นำเงินไปชำระค่าประมูลงวดที่ เป็นจำนวน 4,301,400,000 บาท (รวมVAT) พร้อมแบงค์การันตีการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ และงวดที่ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดินในการนำไปสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.(คนที่ จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ

แสดงความเห็น

comments

แสดงความเห็น