Home DTAC อัพเกรดเป็น dtac 4G วันนี้ ลุ้นรับสมาร์ทโฟน dtac Eagle X ฟรี!

ดีแทค จัดโปรโมชั่นต้อนรับ 4G เพียงอัพเกรดเป็น dtac 4G วันนี้ รับโปรโมชั่นพิเศษ 2 ต่อไปเลย!

ต่อที่ 1 รับเลย ฟรีเน็ต 10 GB นาน 7 วัน หรือ โทรฟรีเบอร์ดีแทค 300 นาน 7 วัน

ต่อที่ 2 ลุ้นรับ dtac Eagle X จำนวน 10 รางวัล

เมื่อโอนย้ายไป dtac 4G สำเร็จ ระหว่าง 16 พ.ย. 58 – 15 ม.ค.59 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% คิดจากมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบการประกาศผลรางวัลได้ภายใน 5 วันนับจากวันจับสลาก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามรายชื่อเพื่อแจ้งผลและแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
  5. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับของรางวัลภายใน 5 วันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) นับจากวันที่ทราบผล หากพ้นกำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีรายถัดไป
  6. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับมอบของรางวัลด้วยตนเอง หรือผู้แทน ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันยืนยันการรับของรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

แสดงความเห็น

comments

แสดงความเห็น